Regulamin newslettera

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera jest Spółka Ideo Force Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351872 (dalej: „Administrator”).

Administrator informuje, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych;
  2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora;
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem poprzez wiadomość email wysłaną na adres kontakt@ideoforce.pl
  7. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
  8. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera;
  10. Pana/Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pana/Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

Chcesz porozmawiać o Konferencji? Jesteśmy dla Ciebie!

Joanna Tymowicz

Joanna Tymowicz

Organizator, prelekcje, sponsorzy
Barbara Kossak

Barbara Kossak

Organizator, prelekcje, sponsorzy

Bądź z nami w kontakcie. Zapisz się do newslettera.